Jheronimus Bosch Parade

Vanaf 2010 zal elke derde week van juni een hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties een route over Bossche wateren afleggen.

Het publiek kan de drijvende, peddelende en wadende optocht vanaf oevers en tribunes volgen. Voor deze stoet putten de professionele makers -beeldende kunstenaars, vormgevers, componisten, choreografen etc. - inspiratie uit werk en gedachtegoed van Bosch, Hun creaties ontstaan in samenwerking met amateurkunstbeoefenaars, (sport)verenigingen en enthousiaste vrijwilligers.

Hieronymus Bosch Parade: In the spring of 2010, a procession of artistic creations sails along the waters of Den Bosch for the very first time. The public can watch the floating, peddling and wading parade from the banks and stands. For this parade, the professional creators - visual artists, designers, composers, choreographers etc., all from BrabantStad - have taken the work and ideas of Bosch as their inspiration.

Bosch Parade

Facts

Gemeente:
s-Hertogenbosch
Datum:
14 juni 2010
Cultuurmakelaar:
Lian Duif