Meedoen!

Hoe krijgt uw project een 2018Brabant-label?

Voor alle duidelijkheid:

  • Het 2018Brabant-label wordt toegekend aan projecten die voldoen aan de criteria. Daarover wordt beslist door het collectief van cultuurmakelaars en kwartiermaker Peter Rijntjes.
  • Labelprojecten komen in aanmerking voor financiering vanuit 2018Brabant door middel van een opdracht voor een concrete, vernieuwende activiteit. 2018Brabant verstrekt géén subsidie!
  • Toegekende opdrachten worden begeleid door de meest betrokken cultuurmakelaar of de kwartiermaker.
  • Na afloop wordt geëvalueerd en bekeken of een volgende fase kan worden gestart (van hink, naar stap, naar sprong). Een eerste opdracht geeft echter geen garanties voor een vervolgopdracht!
  • Projecten krijgen in principe maximaal twee keer een opdracht in de periode 2009-2011.