Samen leven en besturen

2018Brabant wil twee kunsten aanwakkeren en beoefenen:

  • De kunst van het samen leven

We willen het samen leven in Brabant nog beter onder de knie krijgen en verrijken. Daar zetten we drie succesfactoren voor in: de menselijke maat van de steden, het sociale DNA en de prachtige, groene ruimte van Brabant.

mannetjes

Onder samen leven verstaan we ook: samen ontdekken, leren, werken, geloven, feesten, etc. De kunst van het samen leven geldt voor iedere woon- en leefomgeving: de straat, buurt, stad of dorp, provincie, Nederland en Europa.

Dankzij 2018Brabant kunnen we BrabantStad - maar en passant ook de EU - in het licht zetten als identiteit die inwoners onvermoede voordelen oplevert. Voorop staat dat BrabantStad een extra identiteit is, geen vervanging. BrabantStad is immers een mozaïek, waarin elke steen zijn eigen kleur, vorm en hardheid behoudt. Tezamen vormen ze een 'complete stad'.

  • De kunst van het samen besturen

Nieuwe tijden, nieuwe zoektochten. De 21ste eeuw vraagt om herijking van de bestuurlijke slagkracht, maar ook om maatregelen tegen afkalvend politiek draagvlak en vernieuwing van de dialoog met de burger. BrabantStad kan worden beschouwd als een laboratorium waarin - met vallen en opstaan - de kunst van het eigentijds (samen) besturen wordt ontwikkeld en beproefd.

Bovendien is BrabantStad de kans voor de, relatief kleine, steden om te emanciperen tot metropool van de menselijke maat. Op voorhand geldt dat deze kunst van het besturen dominantie van welke deelnemer ook uitsluit.